ภายหลังคณะกรรมการของทั้งสอง คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค (Dtac) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู (True) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการตั้งบริษัท เช่น ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่นั้น

ในวันนี้ (1 มี.ค. 66) ดีแทคและทรูได้ดำเนินการควบรวมเป็นบริษัทใหม่ร่วมกันเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้รับหนังสือรับรองบริษัทใหม่ตามที่ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างเป็นทางการในชื่อ “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใหม่นั้น ได้มีมติแต่งตั้ง นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช เป็นประธานคณะผู้บริหาร และนายชารัด เมห์โรทรา เป็นรองประธานคณะผู้บริหาร โดยให้มีผลทันทีในวันที่ 1 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ การควบรวมดังกล่าวส่งผลให้ ทรูและดีแทคหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล โดยบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวม คือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัททรูและดีแทคทั้งหมด โดยผลของกฎหมาย

TRUEE NEWS SETTRADE

ที่มา : SET