บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู (True) แจ้งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงการรับทราบการรวมธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค (Dtac)

หนังสือดังกล่าว ระบุรายละเอียดของเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะเพื่อกำกับดูแลการควบบริษัทในครั้งนี้ ซึ่งทรูจะทำการพิจารณาเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะดังกล่าว เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่เหมาะสมและการดำเนินการขั้นต่อไป

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาเงื่อนไขของ กสทช. ข้างต้น ทรูจะรายงานเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ทางด้าน ดีแทค ชี้แจงว่า ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจาก กสทช. แล้วเช่นกัน โดยดีแทคจะประเมินเงื่อนไขอย่างละเอียดและรายงานความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ ทั้งสองบริษัทยังคงแยกกันอย่างอิสระในการดำเนินธุรกิจขององค์กรต่อไปตามปกติ