วันที่ 20 เมษายน 2566 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศที่ระบุว่า อุณหภูมิภายนอกห้องที่เพิ่มขึ้น 6 องศาเซลเซียส จะทำให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น 14%

ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวมาจากการที่ กฟน. ทำการทดสอบด้วยเครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐานขนาด 12,000 BTU โดยตั้งค่าอุณหภูมิภายในห้องที่ 26 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิภายนอกห้องอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส และ 41 องศาเซลเซียส

กฟน. ได้ทดลองเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง, 8 ชั่วโมง และ 1 เดือน โดยที่อุณหภูมิภายนอกห้องอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส พบว่ามีการใช้ไฟฟ้า 0.69 หน่วย, 5.52 หน่วย และ 165.6 หน่วย (ตามลำดับ)

ในขณะที่การทดลองเปิดเครื่องปรับอากาศ โดยที่อุณหภูมิภายนอกห้องอยู่ที่ 41 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง, 8 ชั่วโมง และ 1 เดือน พบว่ามีการใช้ไฟฟ้า 0.79 หน่วย, 6.32 หน่วย และ 189.6 หน่วย (ตามลำดับ)

MEA

หมายเหตุ : การคิดหน่วยการใช้ไฟฟ้ารายเดือนนั้น กฟน. สมมติให้เป็นการเปิดเครื่องปรับอากาศ 8 ชั่วโมงต่อวัน นาน 30 วัน

ที่มา : กฟน.