รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า วันนี้ คณะอนุกรรมการค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (เอฟที) เห็นชอบปรับลดค่า Ft ลงมา 7 สตางค์ ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยงวดที่ 2 ของปีนี้ (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566) ต่อหน่วยลงมาอยู่ที่ 4.70 บาท จากเดิม 4.77 บาทต่อหน่วย และเตรียมเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งจะประชุมนัดพิเศษในวันจันทร์ที่ 24 เมษายนนี้ เพื่อให้ทันบิลค่าไฟรอบเดือนพฤษภาคม

มติดังกล่าว เป็นการเห็นชอบตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เสนอขอรับภาระยืดหนี้การชำระค่าไฟฟ้า วงเงินประมาณ 130,000 ล้านบาท แทนประชาชนจาก 5 งวด หรือ 20 เดือน งวดละ 27,000 ล้านบาท เป็น 6 งวด หรือ 24 เดือน งวดละ 22,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ตามขั้นตอนการพิจารณาของกกพ. เชื่อว่าทันใบเสร็จค่าไฟรอบเดือน พ.ค.แน่นอน เพราะบิลค่าไฟจะเริ่มออกตั้งแต่ 10 พ.ค.เป็นต้นไป

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส