สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (NPA) เกาหลี เปิดตัวชุดตรวจจับสารเสพติดในเครื่องดื่มที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อยกระดับการทำสงครามกับอาชญากรรมยาเสพติด 

ชุดตรวจหาสารเสพติดแบบพกพาดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลี (NPA) กับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (National Forensic Service) โดยระบุว่าชุดตรวจนี้สามารถตรวจหาสารเสพติดได้ 10 ชนิด รวมถึงเมทแอมเฟตามีน ยาอี เคตามีน และโคเคน แม้จะมีปริมาณที่น้อยเพียง 1 ไมโครกรัม

NPA คาดหวังว่า ชุดตรวจที่เราผลิตขึ้นมาเองในประเทศนี้จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญกรรมได้มากขึ้น วิธีการใช้งานก็ง่าย ๆ แค่จุ่มลงในแก้วที่บรรจุเครื่องดื่ม ก็ทราบผลได้ทันที ต่างจากชุดตรวจของต่างประเทศ ที่มีกระบวนการตรวจจับค่อนข้างซับซ้อนและราคาสูง 

NPA วางแผนจะทำการวิจัยเชิงพาณิชย์สำหรับชุดตรวจดังกล่าว ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2025 ก่อนที่จะให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภาคสนาม

ที่มา : Yonhap

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส