วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.08 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศวางมือทางการเมือง พร้อมลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ เผยขอฝากสมาชิกพรรคดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยอุดมการณ์ที่แข็งแกร่ง ปกป้องรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไป

นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ ยังกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา จนทำให้พรรครวมไทยสร้างชาติได้รับคะแนนสูงเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ และได้รับที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 36 คน ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนไม่น้อยสำหรับพรรคการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่

และในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งมาตลอดระยะเวลา 9 ปีเศษ พลเอก ประยุทธ์ ระบุว่า ตนได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นจนมีความสำเร็จเป็นรูปธรรมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, การเร่งรัดการลงทุนจากต่างประเทศในพื้นที่เศรษฐกิจ,  การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา, การจัดหาที่ดินทำกิน, การต่อสู้กับโรคระบาด ฯลฯ โดย พลเอก ประยุทธ์ ขอฝากฝังให้รัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการพัฒนาต่อไป

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส