หลังจากที่วันนี้ป้าย Landmark กลางสยามของกรุงเทพมหานครกลายเป็นกระแสให้คนพูดถึงกันทั้งวัน ทำให้ชาวไทยเข้าใจเรื่องระบบ Identity หรือการออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรกันมากขึ้น ล่าสุดกรุงเทพได้ประกาศแจกฟอนต์ “เสาชิงช้า” ที่ดีไซน์ใหม่เป็นอัตลักษณ์ของกรุงเทพให้ได้ใช้ฟรี

โดยนายเอกวรัญญู  อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร เผยที่มาของฟอนต์ “เสาชิงช้า” นี้ ว่าได้ต้นแบบจากตัวอักษรไทยนริศที่อยู่ในตราสัญลักษณ์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณของกรุงเทพมหานครซึ่งมีมาดั้งเดิม โดยภาพวาดของกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นต้นแบบ

ซึ่งถ้าใครที่อยู่ในกรุงเทพฯ จะเห็นฟอนต์เสาชิงช้านี้มาสักพักแล้ว ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ทั้งออนไลน์และป้ายตามเสารถไฟฟ้า หรือตามสำนักงานของกรุงเทพฯ ซึ่งออกแบบพร้อมกับสีอัตลักษณ์ของกรุงเทพฯ คือเขียวมรกต ร่วมกับสีรองที่กำหนดเอาไว้ โดยเป็นการออกแบบงานตามคู่มือการใช้อัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และนำไปปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชิ้นงาน

ซึ่งฟอนต์เสาชิงช้านี้ โหลดฟรีที่เว็บของกทม.