Disney+

Disney+ เพิ่มคำแนะนำด้านเนื้อหา ให้กับหนังที่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติ

Disney ได้ตั้งแคมเปญใหม่ เรียกว่า “Stories Matter” (เรื่องราวมีความสำคัญ) ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับเสียงเรียกร้องในสังคม (สหรัฐอเมริกา) ถึงความเท่าเทียมกัน ที่ก่อนให้เกิดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นหลายครั้งในช่วงหลังมานี้ โดยทาง Disney จะเพิ่มการแจ้งคำแนะนำเนื้อหาแบบใหม่ให้แก่บริการสตรีมมิง Disney+

Disney+ Content Advisory

เดิมทีนั้น การแนะนำถึงเนื้อหาที่กำลังจะชมว่าเหมาะสมกับผู้ชมระดับใด หรือมีความรุนแรงมากแค่ไหนนั้น จะเป็นรูปแบบของคำอธิบาย แต่การแจ้งเตือนแบบใหม่นี้จะแสดงขึ้นก่อนที่ภาพยนตร์จะเริ่มเล่น โดยที่ผู้ชมนั้นไม่สามารถกดข้ามได้เลย โดยคำแนะนำดังกล่าวมีดังนี้

“รายการนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการนำเสนอภาพเชิงลบ และ/หรือ การกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อผู้คนและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยแทนที่จะลบเนื้อหานี้ เราต้องการที่จะรับทราบผลกระทบที่เป็นอันตราย เพื่อเรียนรู้และทำให้เกิดการพูดคุยกันเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีความรัดกุมมากขึ้นร่วมกันในอนาคต

Disney นั้น มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเนื้อหาที่ให้แรงบันดาลใจ เพื่อสะท้อนความแตกต่างซึ่งผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญ

และเพื่อศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ มีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรนั้น โปรดเข้ามาเยี่ยมชม www.disney.com/StoriesMatter”

Disney+ Content Advisory

จากที่กล่าวข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่า คำแนะนำเนื้อหาแบบใหม่ใน Disney+ ได้ชี้ให้เห็นว่าการเหยียดเชื้อชาติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบ เพื่อเรียนรู้ปัญหา และร่วมกันศึกษาหาทางแก้ไขในอนาคต

ข้อมูลอ้างอิง : screenrant

พิสูจน์อ้กษร : สุชยา เกษจำรัส