Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. ควักเงินตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนสตาร์ตอัปรักษ์โลก

กลายเป็นนักแสดงผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีกหนึ่งคนเข้าร่วมการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับ Robert Downey Jr. วัย 55 ปี ล่าสุดเขาได้ประกาศเดินหน้าโพรเจกต์ Footprint Coalition เพื่อนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยทำให้โลกสะอาด ไร้มลพิษ และสร้างระบบนิเวศที่ดีขึ้น โดยเมื่อวัน 27 มกราคมที่ผ่านมา นักแสดงผู้โด่งดังจากการรับบทเป็น Iron Man ในจักรวาลมาร์เวล ได้ประกาศจัดตั้งกองทุนหรือ Venture Funds ในชื่อ Footprint Coalition เพื่อเตรียมเข้าลงทุนในบริษัทและสตาร์ตอัปที่จะพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

เขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง Fast Company ว่า การลงทุนในกองทุนที่เขาจัดตั้งขึ้นมานี้ จะเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงาน บริษัท และบริษัทสตาร์ตอัปต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญความยั่งยืน โดยเฉพาะการเร่งสร้างเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างการตัดไม้ทำลายป่าและปัญหาไมโครพลาสติกที่กระจายอยู่ในธรรมชาติ ขณะที่หุ้นส่วนร่วมกับ Downey Jr. อย่าง Jonathan Schulhof ระบุว่า นักแสดงคนดังได้ควักเงินส่วนตัวร่วมลงทุนนี้เป็นเงิน 10 ล้านเหรียญฯ นักแสดงผู้เคยรับบทเป็นมหาเศรษฐี Tony Starks กล่าวว่า เขามุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากที่จะแก้ไขปัญหาที่หยั่งรากลึก และหุ้นส่วนก็ยังย้ำด้วยว่า “จะเร่งขับเคลื่อนผู้คนและต้องการระดมทุนเพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก

เบื้องหลังการจัดตั้งกองทุนเพื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืนนี้ เกิดขึ้นระหว่างที่เคยเข้าร่วมงานของ World Economic Forum ประจำปีนี้ โดยกองทุน Footprint Coalition จะให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยี 5 รูปแบบ ประกอบด้วย อาหารและการเกษตร, พลังงานและการคมนาคม, การศึกษาและการสื่อสาร, วัสดุต่าง ๆ และการคิดค้นวิธีการที่จะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้ Footprint Coalition ได้เข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ แล้ว 5 ราย ได้แก่ Arcadia Earth (ด้านสื่อ), RWDC Industries (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ), Ÿnsect (บริษัทผู้ผลิตโปรตีนจากแมลงประเภทหนอนนก), Aspiration (ธนาคารออนไลน์เพื่อสังคม) และ Cloud Paper (ผู้ผลิตกระดาษชำระจากไม้ไผ่)

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส