อย่าขวางคลองอีกนะ Evergreen คลอดเรือบรรทุกสินค้าลำใหม่ The Ever Ace ใหญ่ที่สุดในโลก

เชื่อว่าหลายคนยังจำข่าวเรือบรรทุกสินค้า The Ever Given ที่ไปเกยตื้นแล้วขวางเส้นทางเดินเรือในคลองสุเอซ เมื่อเดือนมีนาคมกันได้ดี อุบัติเหตุครั้งนั้นทำเอาธุรกิจจัดส่งสินค้าวุ่นวายกันไปทั้งโลก เพราะเส้นทางจราจรทางน้ำที่ต้องผ่านคลองสุเอซนี้คิดแล้วเป็นจำนวน 12% ของเส้นทางการขนส่งสินค้าทางทะเลทั่วโลก แล้วเรือ The Ever Given ขวางอยู่อย่างนั้นยาวนานถึง 6 วัน ทำเอาเรือขนสินค้าอื่น ๆ กว่า 400 ลำ ต้องติดค้างอยู่ในคลองสุเอซ และเรืออีกหลายลำต้องยอมล่องอ้อมไปทางแอฟริกาใต้แทน

จนกระทั่งเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ Evergreen บริษัทเจ้าของธุรกิจการเดินเรือสัญชาติไต้หวันก็ได้คลอด The Ever Ace เรือบรรทุกสินค้าลำใหม่ที่สร้างสถิติใหม่ในฐานะเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัดอยู่ในระดับ Evergreen A-class สามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้มากถึง 23,992 ตู้ ในขณะที่ Ever Given นั้นอยู่ในระดับ G-Class ขนได้จำนวน 20,124 ตู้ แม้จะขนได้มากกว่าแต่ทั้งสองลำนี้ก็มีขนาดความยาวรวมของตัวเรือเท่ากันที่ 400 เมตร แต่ The Ever Ace จะกว้างกว่าเล็กน้อย ที่ความกว้าง 201.7 ฟุต ส่วน Ever Given กว้างที่ 192.9 ฟุต The Ever Ace มีความสูงที่ 54.1 ฟุต ส่วน Ever Given มีความสูงที่ 52.4 ฟุต

โครงการของ Evergreen ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ เพราะหลังจากนี้จะมีเรือบรรทุกสินค้าขนาดยักษ์คลอดตามออกมาอีก 11 ลำ และ 3 ลำจะออกมาปฏิบัติการภายในปี 2021 นี้ล่ะ

The Ever Ace

Length: 400m (1,300ft)
Width: 61.5m (202ft)
Cruising speed: 22.6 knots
Maximum capacity: 23,992 containers
Built: 2021

อ้างอิง อ้างอิง