Dropbox เปิดตัว Carousel แอปเหนือจินตนาการ


ทั้งผู้ใช้  Android และ iOS จะมีทางเลือกที่สะดวกและดียิ่งขึ้นในการจัดเก็บรูปถ่ายหรือวิดีโอของคุณบน Dropbox ด้วยความต้องการที่จะขยายพื้นที่ที่หลากหลายมากขึ้น Dropbox ได้สร้าง Carousel แอปที่สามารถจัดหมวดหมู่บน Dropbox เดิม โดยเขาได้แยก Dropbox Mail เพื่อ Android และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไปด้วย

asdfwe-580x480

Carousel นั้นจะนำรูปถ่ายและวิดีโอของคุณไปเก็บไว้บน Cloud ตามหมวดหมู่ช่วงเวลา วัน และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถอัพโหลดได้ทันที ขณะที่คุณกำลังถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโออยู่นั้น Dropbox จะทำการแบ็คอัพข้อมูลของคุณทั้งสื่อมีเดียและแอ็คเคาท์ได้โดยอัตโนมัติ โดยรูปถ่ายและวิดีโอจะถูกเก็บไว้ด้วยความละเอียดเดิมเหมือนตอนที่ถูกถ่ายทำขึ้น คุณสามารถตั้งฟีทเจอร์การทำงานทั้ง 3G และ Wi-fi

herr-587x480

แอป Carousel นี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ที่สามารถแบ่งปันทั้งรูปถ่ายและวิดีโอของคุณแก่ครอบครัวหรือเพื่อน ๆ ที่ใช้งาน Carousel เช่นกัน หากสมาชิกในครอบครัวต้องการดูรูปถ่ายหรือวิดีโอของคุณ เขาจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานก่อน และเราจะได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น โดยแอปนี้จะเริ่มให้บริการสำหรับ iOS และ Android ในวันที่ 9 เมษายน 2557

ที่มา : slashgear  youtube blognone