เกมที่ขายใน Steam กว่า 38% ถูกซื้อไปแล้วไม่เคยเปิดเล่นเลย

เป็นข้อมูลสถิติที่น่าสนใจจากทางเว็บ Arstechnica เกี่ยวกับความนิยมและการเล่นเกมต่างๆ ในระบบ Steam ของ Valve ผลปรากฎว่ามีจำนวนเกมกว่า 38% ที่มีคนซื้อไปแล้วแต่ไม่เคยเปิดเล่นเลยแม้แต่ครั้งเดียว

steammeter-graphs-0404.001

โดยสถิติที่เปิดเผยนั้นเกมที่มีคนซื้อมากที่สุดใน Steam ก็คือ Dota 2 ที่มีสูงถึง 25.9 ล้านชุด ตามมาด้วย Team Fortress 2 ที่ 20.3 ล้านชุด และ Half-Life 2: Lost Coast ที่ 12.77 ล้านชุด

Steam-Meter-update-3.001

แต่ทว่าพอมาดูในแต่ละเกมว่ามีจำนวนการเล่นเป็นอย่างไร ปรากฎว่ามีหลายเกมที่มีคนซื้อไปแล้วกลับไม่เคยเปิดเล่นเลย (สถิติเก็บข้อมูลตั้งแต่มีนาคม 2009) อาทิเช่น Half-Life 2: Lost Coast, Counter-Strike: Source, Half-Life 2: Deathmatch, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One และบางเกมนั้นแทบจะไม่มีใครเคยเปิดเล่นเลยอย่างเช่น Deathmatch Classic, Ricohet

steammeter-graphs-2-0404.001

โดยถ้าเทียบเป็นชั่วโมงการเปิดเล่นในเกมแล้วยิ่งน่าตกใจเพราะว่าตัวเลขคนที่ซื้อมาแล้วไม่เล่น หรือซื้อมาเล่นนิดหน่อยมีร่วมกันแล้วมากกว่าครึ่งเลยทีเดียว

  • มีเกมที่ถูกซื้อไปแล้วไม่เคยเปิดเล่นเลย คิดเป็น 36.9%
  • เปิดเล่นรวมเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็น 17%
  • เปิดเล่นรวมเวลา 1.1-10 ชั่วโมง คิดเป็น 24.6%
  • เปิดเล่นรวมเวลา 10.1-30 ชั่วโมง คิดเป็น 10.7%
  • เปิดเล่นรวมเวลา 30.1-459 ชั่วโมง คิดเป็น 9.9%
  • เปิดเล่นรวมเวลามากกว่า 458 ชั่วโมง คิดเป็น 1%

ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นระบบการซื้อขายเกมของ Steam ในแง่ของการที่ผู้เ่ล่นซื้อเกมไปในช่วงที่จัดโปรโมชั่นลดราคาหรือแถมเป็นแพ็คไปโดยที่ยังไม่ได้อยากเล่นจริงๆ เป็นจำนวนมาก (อารมณ์ประมาณของถูกซื้อไว้ก่อน) ซึ่งในแง่นี้แล้วยังไงก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรกับผู้ผลิตเกม เพราะถึงแม้ผู้เล่นซื้อเกมไปแล้วไม่เล่น ผู้ผลิตและผู้พัฒนาก็ยังคงได้รายได้จากการขายเกมอยู่

ที่มา : Arstechnica