ระวังให้ดี! ตำรวจคุมเข้ม โพสต์เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ลงบน Social Media ด้านทนายบอก อาจไม่ผิดเสมอไป

ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ตำรวจจะกวดขันจับกุมผู้ที่ถ่ายรูปโพสต์ลง Social Media ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในลักษณะของรูปภาพประกอบกับคำเชิญชวน และในลักษณะท่าทางเชิญชวนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นความผิดในฐาน “ร่วมกันโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โฆษณาสรรพคุณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” มีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

นอกจากนี้กรณีการโพสต์ “รูปสังสรรค์ ที่มีขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ตำรวจจะมีการพิจารณาโดยการเรียกตัวผู้โพสต์มาสอบสวนหรือพิจารณาจากการกระทำ

ที่มา : NBT

ด้านทนายบอกอาจไม่ผิดเสมอไป

เนื่องจากว่ายังเป็นคำถามของประชาชนว่า คือถ่ายติดเห็นแบบไหนถึงเข้าข่าย เห็นขวดตั้งเฉยๆ เป็นอะไรไหม? หรือถ่ายแล้วไม่เห็นฉลากเป็นไรไหม? หรือทำการเบลอ (ที่เรียกกันติดปากว่าเซ็นเซอร์) ก่อนอัพโหลดจะยังเข้าข่ายไหม จนมีการส่งภาพล้อเลียนกันมาใน LINE ดังเช่นภาพนี้

ที่มา : ไม่ทราบว่ามาจากไหน มีการส่งต่อทาง LINE หากท่านใดทราบหรือเจ้าของรูปมาเห็น แจ้งเราได้เลยครับ

ทั้งนี้ทนาย “เกิดผล แก้วเกิด” ได้ให้ความเห็นผ่าน Facebook ว่า

อ่านเต็มๆ ได้ที่ : Facebook เกิดผล แก้วเกิด

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 32 วรรคแรก บัญญัติว่า
1.โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ 2.แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม
ข้อ 1.ไม่มีปัญหาในการตีความ การโฆษณาเครื่องดื่มแอล์กอฮอล์
แต่ ข้อ 2. การแสดงชื่อ หรือ เครื่องหมาย ต้องมีเจตนาพิเศษ คือ อวดอ้างสรรพคุณ หรือ ชักจูงให้ผู้อื่นดื่ม โดยตรงหรือโดยอ้อม
ดังนั้นถ้าจะเข้าข่ายต้องมีการระบุทำนองว่า “อร่อยมาก” “รสชาติดี” หรือมีข้อความชักชวนประมาณ “ลองซื้อมาดื่มดู ยี่ห้อ XXX ถูกปากมาก”  “มาตั้งวงดื่มกัน” ถึงจะเข้าข่าย
แต่ถ้าลงรูปขวดวางเฉยๆ ไม่มีท่าทางว่ากำลังดื่ม หรือไม่มีระบุข้อความตามที่ได้บอกไว้ ก็ไม่น่าจะเข้าข่ายนะครับ
ไม่ใช่ถ่ายเห็นโพสต์ปุ๊บ จับปั๊บ น่าจะมองดูเจตนาคนถ่าย หรือ เจตนารมณ์ของกฎหมายมากกว่า
ที่มา : PostToday