เชื่อหรือไม่ว่า … ประชากรในทวีปยุโรปมีอัตราผู้ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเลยในชีวิตถึง 20%

frequency-of-internet-use-in-the-eu-by-share-of-population-daily-never_chartbuilder

ประชากรช่วงอายุระหว่าง 16 ถึง 74 ปี ในทวีปยุโรปที่ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันมีอัตราส่วนถึง 62%

เมื่อมีประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 62% . . . คำถามก็คือ แล้วอีก 38% ล่ะ เค้าทำอะไรกัน ??

คำตอบก็คือ อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเรื่องความทั่วถึงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่ได้อยู่ในความดูและของรัฐบาลนั่นเอง จึงมีความเป็นไปได้ที่บางพื้นที่ ขาดแคลน และ ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ จึงมีผู้ที่ไม้ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นอัตราส่วนถึง 38 %

และด้วยความไม่ทั่วถึงนั่นเอง ทำให้มีผู้ที่ไม่เคยใช้งานอินเทอร์เน็ตเลยมากถึง 20% จาก 38% (18% ไม่ได้ใช้ทั้งวัน แต่อาจจะมีการใช้อยู่บ้าง) ซึ่งขอย้ำว่า 20 % นี้เป็นประชากรที่ไม่เคยใช้งานอินเทอร์เน็ตเลย

ซึ่งประชากร 20 % อยู่มาโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตั้งแต่แรก และก็มองว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น คือ ไม่มีอินเทอร์เน็ต ก็ยังดำรงชีวิตกันอยู่ได้

share-of-population-that-has-never-used-the-internet-2013_chartbuilder

ที่มา : QZ.com
รูปจาก : 3.bp.blogspot.com

แสดงความคิดเห็น