เอ้าเฮกันหน่อย Apple มีแซฟไฟร์เพียงพอสำหรับการผลิตหน้าจอ iPhone 6 และ iWatch สำหรับปี 2014 แล้ว !

มีรายงานจาก Apple ว่า บริษัทฯสามารถหาแซฟไฟร์ได้เพียงพอต่อการผลิต iPhone 6 และ iWatch แล้ว

sapphire_furnaces
จากการตรวจสอบความพอเพียงของวัสดุที่ใช้ในการผลิต device ของ Apple พบว่า ทาง Apple นั้นมีแซฟไฟร์เพียงพอสำหรับการผลิต wearable device อย่าง iWatch และ smartphone ตัวใหม่อย่าง iPhone 6 ทั้งขนาด 4.7 นิ้ว และ 5.5 นิ้ว สำหรับปี 2014

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Matt Margolis นักวิเคราะห์ ทำการประมาณการว่า Apple ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตอุปกรณ์ที่ต้องใช้แซฟไฟร์ทำหน้าจอแสดงผลจำนวนมาก (ทำหน้าจอขนาด 5.5 นิ้ว ประมาณ 100 – 200 ล้านเครื่อง) แต่จากรายงานล่าสุด แจ้งว่า กำลังการผลิตนั้นสามารถผลิตหน้าจอแสดงผลจากแซฟไฟร์ได้เกินกว่า 200 ล้านเครื่องแล้ว นั่นหมายถึง กำลังการผลิตนี้ สามารถผลิตครอบคลุมถึง iPhone 6 ขนาด 4.7 & 5.5 นิ้ว และ iWatch

จากรายงานก่อนหน้านี้ Apple เองก็กลัวว่าวัตถุดิบที่จะใช้ในการทำหน้าจอไม่เพียงพอ จึงอาจบีบให้ Apple เองต้องทำการสำรองเผื่อแซฟไฟร์ไว้ทำ iPhone ที่หน้าจอใหญ่ด้วย แต่เดิมทีแล้ว Apple ตั้งใจจะใช้แซฟไฟร์เพื่อใช้ผลิตหน้าจอของ iWatch เป็นหลักมากกว่าจะนำมาใช้ผลิตหน้าจอของ smartphone ตัวใหม่ แต่ด้วยรายงานล่าสุดที่ว่ามีวัตถุดิบมากพอต่อการผลิต จึงทำให้ Apple สามารถวางแผนการผลิตที่ใหญ่กว่าเดิมได้แล้ว

ที่มา : macrumors
รูปจาก : extremetech