LINE Creators Market เปิดตัวได้ดี แค่เดือนแรกยอดขายก็เกินกว่า 150 ล้านเยนแล้ว !

Line Creators Market เปิดตัวแรงมากๆ เพราะยอดขายเพียงแค่เดือนแรกเดือนเดียวหลังจากเปิดตัว ก็เกินกว่า 150 ล้านเยนแล้ว
1-jg0LESFySokCWr-fjugNjw
โครงการ Line Creators Market เป็นโครงการที่ให้บุคคลทั่วไปออกแบบสติ๊กเกอร์ และทำขายเองได้เลย ซึ่งหลังจากเปิดให้ขายเมื่อเดือนก่อน ก็ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาก

ยอดขายรวมเพียง 1 เดือนหลังจากเปิดให้ขาย (ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2014) อยู่ที่ 150 ล้านเยน (ประมาณ 47.7 ล้านบาท)

Line_graph
จากกราฟจะเห็นได้ว่า ณ เดือนมิถุนายน 2014 มีผู้ลงทะเบียนเป็น creator กว่า 80,000 รายแล้ว และ มีสติ๊กเกอร์ที่เตรียมออกขาย (อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ) มากถึง 12,000 แบบ

Line_graph2
จากกราฟจะเห็นได้ว่า สติ๊กเกอร์ที่ขายดีที่สุด 10 อันดับแรก (Top 10) มียอดขายรวมอยู่ที่ 4.7 ล้านเยน (ประมาณ 1.5 ล้านบาท) ซึ่ง ประมาณ 50% ของยอดขายที่เกิดจากการซื้อสติ๊กเกอร์จะถูกแบ่งมาให้กับผู้ออกแบบสติ๊กเกอร์ (creator)

และเมื่อดูจากกราฟรายได้จากการขายสติ๊กเกอร์ต่อชุด จะเห็นได้ว่า กว่า 61.7% ของสติ๊กเกอร์ที่ออกขาย มียอดขายที่เกิน 10,000 เยน (ประมาณ 3,200 บาท)

Line_graph3
เมื่อดูแนวโน้มจากยอดขายแล้ว ถือว่า Line Creators Market เป็นแหล่งรายได้ที่น่าสนใจทีเดียว ผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนได้ที่นี่เลยครับ >> Line Creators Market <<

ที่มา : linecorp.com
รูปจาก : socialshare.jp | line.blogimg.jp