เมื่อพี่จีนมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์แรงที่สุดในโลก (อีกล่ะ)

พี่จีนสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ ประมวลผลด้วยความเร็ว 33.86 petaflops (1 พันล้าน ล้านต่อวินาที) จัดว่าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดของโลก ติดทะลุ TOP 500 จากการประกาศในงานสัมมนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์นานาชาติที่เมือง Leipzig ประเทศ Germany

Tianhe-2 เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นลูกของ Tianhe-1A ซึ่งเคยยึดตำแหน่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในปี 2010 พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีระบบประมวลผลด้วยความเร็ว 33.86 petaflops (1 พันล้าน ล้านต่อวินาที) ดำรงตำแหน่ง TOP  ในตาราง TOP 500 ของที่สุดซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งโลก ปรกติตำแหน่ง 10 อันดับแรกนั้นแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย (ยกเว้นกรณี Cray XC30 ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ไม่เปิดเผยตำแหน่งที่ระบุชัดเจน)

Tianhe_2594189bรูปจาก telegraph.co.uk

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวภายในบ้าน หรือออฟฟิศ ขนาดของเซิฟเวอร์ก็ต่างมากกับระบบฐานข้อมูลของบริษัทหรือองค์กร ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อ (์Nodes) มากกว่า 1000 จุด ออกแบบมาเพื่อจัดการและแก้ไขชุดข้อมูลที่ยุ่งยากกว่าปรกติ  เช่น ในการทำงานวิจัยหรือการพัฒนาสิ่งต่างๆ ซึ่งไม่แปลกที่คุณจะเจอมันถูกสร้างอยู่ตามห้องแล็บ และห้องปฏิบีติการทางทหาร

ที่มา mashable.com