ด่วน! ผู้ใช้ LINE ควรอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ปลอดภัยกว่า

เวอร์ชั่นเก่าถึงจะรองรับมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีมาก แต่ก็ยังถูกดักฟังได้ง่ายอยู่ดี เลยมีการออกเวอร์ชั่นใหม่ทันที