ประกาศรายชื่อผู้ร่วมงานเสวนา“เปิดกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการต่อยอดธุรกิจ”

ประกาศผลแล้วจ้า สำหรับผู้ที่ได้เข้าร่วมงานเสวนา จัดงานใช้ไอทีทำเงิน “เปิดกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการต่อยอดธุรกิจ” ท่านใดที่สมัครเข้ามา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ครับ

รายละเอียดของงานในครั้งนี้

Social AD Final

รายชื่อผู้ได้เข้าร่วมงานเสวนา มีดังต่อไปนี้

 1. นายธนา    รัตนจำรูญ
 2. Todsapon    Kumnuan
 3. นายบูรณศักดิ์    เกิดพุฒ
 4. สุธีร์    พฤกษ์วโรดม
 5. ศักดิ์ดา    ฤทธิธาดา
 6. นันท์นภัส    แก้วสวัสดิ์
 7. สรวิศ    บุญมี
 8. นัทธร    ทองกำเหนิด
 9. ศุภฤกษ์    กุลศิริวงศ์
 10. นายวัชระ    หว่องเจริญ
 11. สดุดี    นนท์คำภา
 12. วิมลทิพย์    เจริญสุวรรณชื่น
 13. ศุภนาถ    คุณากรจิตติรักษ์
 14. วศินวิทย์    สิทธิพรกอบกุล
 15. จาตุรันต์    กุลพงค์
 16. ณัฐ    ปลั่งวัฒนะ
 17. Nattawut    Rojroungwattana
 18. กิตติมศักดิ์    ในจิต
 19. อิทธิพล    บุญเดช
 20. สุกิจ    เจริญมุขยนันท์
 21. พรทวี    ร่มจันทร์
 22. ยุทธนา    จริยะคุณปัญญา
 23. อิทธิกุล    สายทอง
 24. ไพลิน    ทัศนบรรจง
 25. ณัชพล    ชื่นชูจิตร์
 26. นายธงชัย    มธุรพจน์โสภณ
 27. พรรวินช์    เฉลิมสกุลรัตน์
 28. ปราณี    ธัญญะกรรม
 29. กมล    อิ่มสุวรรณวิทยา
 30. นุชน้อย    เติมบุญวนิชย์
 31. ดำรง    ชีวชื่น
 32. พงษ์ประเสริฐ    บุญเสริม
 33. จตุพร    ปั้นเทียม
 34. เชิดชัย    สมใจนึก
 35. พิชิต    วงศ์คำ
 36. วินัย    เมฆอรียะ
 37. วิฑูรย์    พรมฟ้า
 38. วริทธิ์นันท์    จงรักษ์
 39. รณชัย    ชุ่มดี
 40. นายศักดาเดช    ปานคำ

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมงานเสวนา จัดงานใช้ไอทีทำเงิน “เปิดกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการต่อยอดธุรกิจ” สามารถตรวจสอบ Agenda ได้ที่นี่

Agenda Final Edit 2สำหรับท่านที่ไม่เคยมา สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินทางได้ ที่นี่

แล้วพบกันในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ที่โรงแรม พลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ห้อง Star ชั้น 29 ตั้งแต่เวลา 13:30 น. เป็นต้นไปครับ 🙂