Facebook เปิดตัว feature บริจาคเลือดในอเมริกาแล้ว หลังประสบผลสำเร็จเกินคาดในหลายประเทศ!

หลังจากที่มีการประกาศใช้ Feature บริจาคเลือดในอินเดีย บังคลา เทศบราซิล และปากีสถาน ได้รับผลตอบรับจากผู้ใช้เป็นอย่างดี ผู้ใช้งานกว่า 35 ล้านคนลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคเลือดในอินเดีย และ บราซิล มากกว่า 20% ของผู้ที่ไปธนาคารบริจาคเลือด ซึ่งสังคมออนไลน์ส่งผลอย่างมากในการตัดสินใจลงทะเบียนดังกล่าว

Facebook ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตและองค์กรต่าง ๆ เช่นสภากาชาดอเมริกัน ในการจัดการเก็บข้อมูลลงทะเบียนของผู้บริจาค คำขอบริจาคของพวกเขาจะปรากฏบนเว็บไซต์ และ แอปบริจาคเลือด ซึ่งสามารถแสดงรายชื่อให้ผู้บริจาคที่อยู่ใกล้เคียงเห็นชื่อของคุณได้ด้วย ถึงแม้ว่าในขั้นต้น Facebook จะเปิดให้บริการเพียงแค่ Chicago, New York City, San Francisco Bay Area, Baltimore และ Washington DC แต่ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายการให้บริการไปทั่วประเทศ

Kate Fry ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของศูนย์โลหิตอเมริกา กล่าวว่า ในอนาคตแอปจะพัฒนาให้ความสะดวกสบายแก่ผู้บริจาคมากยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อกับศูนย์บริจาคโลหิตใกล้บ้านของพวกเขา และแสดงให้เห็นว่าการบริจาคโลหิตนั้นสำคัญเพียงใด

ผู้บริจาคสามารถสามารถลงทะเลียนบริจาคได้ที่รายการบริจาคโลหิตในส่วนโปรไฟล์ของเขา พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนหากศูนย์บริจาคโลหิตใกล้บ้านต้องการับการบริจาคอีกด้วย

อ้างอิง