MOL ประกาศศักดา บุกตลาดเปิดซื้อขายหุ้นที่ NASDAQ

MOL Global, Inc. (MOLG) ผู้นําในการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าเปิดซื้อขายหุ้นบน NASDAQ Stock Market พร้อมฉลองการเปิดขายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2014 ณ นิวยอร์กไทม์สแควร์ สหรัฐอเมริกาที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นบริษัทแรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบ 10 ปี ที่สามารถจดทะเบียนที่ NASDAQ ได้

MOLGlNASDAQ_01

MOL Global เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจในแพลตฟอร์มการอํานวยความสะดวกในการชําระเงิน, ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ โดยเฉพาะในส่วนของตลาดเกม ซึ่งมีเครือข่ายอย่างกว้างขวางในด้านช่องทางการชําระเงิน มีการกระจายจุดให้บริการกว่า 970,000 แห่ง ในกว่า 13 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีการรับชําระบัตรเครดิตจากธนาคารออนไลน์กว่า 100 ธนาคารอีกด้วย

ในส่วนของผลิตภัณฑ์หลักของ MOL ( www.mol.com ) ได้แก่ MOLPoints เป็นระบบ Micropayment System ที่ใช้ในการขายเครดิตการชําระเงินเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ง่ายดายในการซื้อเครดิตเกมออนไลน์ หรือดิจิตอลคอนเทนต์ต่างๆ MOLReloads บริการที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า ทําให้ลูกค้าสามารถหาซื้อบัตรเติมเงินของบริการต่างๆได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น อาทิ บัตรเติมเงินเกมออนไลน์ บัตรเติมเงินเกม Facebook บัตรเติมเงินเกมต่างประเทศ บัตรเติมเงินโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ บัตรเติมเงินบริการต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยเปิดช่องทางการบริการและจําหน่ายมากมาย อาทิ 7-Eleven , ร้านอินเตอร์เน็ต , Lotus และ MOLPay บริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการชําระเงินให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการระบบการชําระเงินต่างๆ ทั้งสําหรับร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าทั่วไป บริการต่างๆ รวมทั้งกลุ่มลูกค้า E-Commerce

MOLGlNASDAQ_03

MOLGlNASDAQ_04