มอบไออุ่นให้บ้านคุณด้วย…ตู้เซิร์ฟเวอร์

บริษัท Cloud & Heat ในประเทศเยอรมนีได้เปิดบริการรูปแบบใหม่นั่นคือบริการเอาตู้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลพื้นที่บน Cloud ไปติดตั้งให้ในบ้านที่ต้องการความอุ่นช่วงฤดูหนาว

โดยที่บริการนี้ตอบโจทย์ได้ทั้งผู้คนที่อาศัยในบ้านและอยากได้ความอุ่น ส่วนบริษัท Cloud & Heat ก็ได้ที่ตั้งตู้เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องใช้ความเย็นในการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ร้อนเกินไป โดยที่บริการนี้เจ้าของบ้านจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ซึ่งมีราคาใกล้เคียงติดตั้งอุปกรณ์ทำความร้อนแบบทั่วไป โดยที่การติดตั้งนี้ทาง Cloud & Heat จะดูแลเรื่องค่าไฟฟ้าและค่าอินเทอร์เน็ตในการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด

ที่มา : Engadget