Connect with us

Beartai Recommended

เปลี่ยนแปลง! Microsoft ยุติใช้งาน Clip Art คลังรูปภาพในตำนานแล้ว

เชื่อแน่ว่าผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในรุ่นหลัง อย่างน้อยต้องรู้จัก Clip Art จากโปรแกรม Microsoft Office ที่มีคลังภาพมากมายคุ้นตาติดมาด้วย ซึ่งมันได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว

 ทั้งนี้ Microsoft ได้ประกาศยุติการใช้งานคลังภาพดังกล่าวแล้ว ในผลิตภัณฑ์ Office ทุกตัว โดยจะใช้เซิร์ชเอ็นจิ้นอย่าง Bing Image มาแทนที่ เนื่องจาก Microsoft มองว่าผู้ใช้งานส่วนมากยังไงก็ดึงรูปจากอินเตอร์เน็ตมากกว่าอยู่แล้ว หรือพูดง่ายๆ คือไม่ค่อยมีคนใช้ Clip Art นั่นเอง นอกจากนี้ความพร้อมของ Bing Image นั้นมีมากกว่าในเรื่องของคลังภาพให้เลือกใช้อีกด้วย

ที่มา : techcrunch

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น