Uber Eats

Uber ขยายโครงการให้รางวัลแก่คนขับคะแนนดีได้เรียนและกินแซนด์วิชฟรีไปยัง Uber Eats

ปลายปี 2561 Uber ได้ตั้งใจที่จะดูแลคนขับรถที่เป็นเหมือนพนักงานให้ดียิ่งขึ้นโดยเริ่มต้นจากโครงการ Uber Pro ที่ให้คะแนนจัดอันดับคนขับรถบริการส่งผู้โดยสารในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บราซิล เม็กซิโก ฝรั่งเศส และนิวซีแลนด์ เพื่อได้รับรางวัลตอบแทน เช่น เรียนปริญญาตรีฟรี รับเงินคืนจากค่าเติมน้ำมัน และรับส่วนลดค่าบำรุงรักษารถยนต์ และได้ขยายโครงการมอบรางวัลแก่คนขับคะแนนดี หรือ Pro ในบริการ Uber Eats ด้วยเช่นกัน

คนขับที่จะได้รับสิทธิ์ Uber Pro จะต้องรักษาคะแนนในการเดินทาง ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะใช้เวลาขับประมาณ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นั่นหมายความว่า รางวัลนี้จะให้สำหรับคนที่ตั้งใจขับรถแบบเต็มเวลาที่เหมือนพนักงานของบริษัท และยังต้องรักษาคะแนนสะสมจากลูกค้าที่ 4.85 ขึ้นไป (คนขับปกติจะมีคะแนน 4.70 ถึง 4.80) เพื่อให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าด้วย

Uber Pro ที่มีคะแนนในระดับ Gold, Diamond หรือ Platinum จะได้รับรางวัลเรียนฟรีเป็นการเรียนออนไลน์ที่ Arizona State University ซึ่งสามารถเลือกสิทธิ์ผู้เรียนเป็นคนขับหรือสมาชิกในครอบครัวก็ได้ เพื่อศึกษาปริญญาตรี หรือหลักสูตรผู้ประกอบการ หรือภาษาอังกฤษ โดยมีหลักสูตรปริญญาตรีมากกว่า 80 หลักสูตร

Uber Pro ยังได้รับเครื่องดื่ม แซนด์วิชขนาด 6 นิ้ว (Six-inch subs) และคุกกี้ รวมทั้งมีโครงการอาหารว่างประจำวันให้กินฟรีจากพันธมิตรที่ตั้งอยู่ในรถไฟใต้ดิน 10,000 แห่งที่แสดงอยู่บนแอป

ที่มา : engadget

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส