รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก

เซเว่น อีเลฟเว่น ขานรับภาครัฐ เชิญชวนคนไทย “เลิกใช้ถุงพลาสติก” ดีเดย์ 1 ม.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกนโยบายเชิญชวนให้คนไทยทุกคน “เลิกใช้ถุงพลาสติก” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งนโยบายนี้มีภาคเอกชนให้ความสนใจและขานรับมากมาย หนึ่งในนั้นคือร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีจำนวนสาขากว่าหนึ่งหมื่นแห่งทั่วประเทศ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก” เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่จะเลิกใช้ถุงพลาสติก โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่นจะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว พร้อมเชิญชวนให้ลูกค้าทุกท่านนำถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนอื่น ๆ มาใส่สินค้าที่ซื้อจากทางร้าน

รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “เหลืออีกเพียง 54 วัน จะถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันดีเดย์ที่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าและร้านสะดวกซื้อ ที่จะงดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยปราศจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี 2564

ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไม่สามารถทำได้เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งภาคีเครือข่ายสำคัญที่ดำเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมชัดเจนมามากกว่า 10 ปี”

รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทางด้าน นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพื่อเป็นการขานรับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติกร่วมกับเครือข่ายภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ซีพี ออลล์ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก” เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ พร้อมขอเชิญชวนลูกค้านำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563”

รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้นำถุงผ้ามาใส่สินค้า ทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มีถุงผ้าจำหน่ายในราคาถูก และนอกจากนี้ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นที่ตั้งอยู่บนเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ยังมีถุงกระดาษให้บริการเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและประชาชนมีส่วนร่วมและช่วยกันขับเคลื่อนการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ดำเนินการโครงการ “7 Go Green” มาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก อีกทั้งยังมีแคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้” เพื่อเปลี่ยนถุงพลาสติก 1 ใบที่ถูกปฏิเสธจากลูกค้า ให้มีมูลค่า 20 สตางค์ แล้วนำเงินในส่วนนี้ไปสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาล 77 แห่งใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งตอนนี้มียอดสมทบทุนแล้วกว่า 134 ล้านบาท

สำหรับโครงการ “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก” ยังคงนำเงินที่ได้จากการลดใช้ถุงพลาสติกภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ไปสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง มิได้มีการยกเลิกแต่อย่างใด