Xbox One รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบ

xboxone-thai-support

ในเว็บ DVDgameonline ได้มีผู้ใช้ทดสอบใช้ภาษาไทยบนเครื่อง Xbox One พบว่าสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาทั้งเรื่องการแสดงผลของเว็บต่างๆ, ดู Youtube, การแชทคุยผ่านโปรแกรม ฯลฯ แต่ว่าการใช้คีย์บอร์ดจะต้องใช้ผ่านแอพ Smartglass จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแทน

เนื่องจากในตัวระบบของ Xbox One ยังไม่มี Virtual Keyboard ที่เป็นภาษาไทย (อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคตเมื่อมาเปิดตลาดในฝั่งเอเซีย) ปัจจุบัน Microsoft ได้จำหน่าย Xbox One ไปแล้วใน 13 ประเทศทั่วโลก แต่ยังไม่มีประกาศแผนในการจำหน่ายในประเทศฝั่งเอเซีย (รวมทั้งประเทศญี่ปุ่น)

xboxone-thai-support-2

xboxone-thai-support-3

ที่มา : dvdgameonline