แบโต๊ะเชิญแขก กับนักอนิเมเตอร์ไทยใน Hollywood

สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Peter Chanthanakone

อาจารย์ประจำภาควิชาแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยไอโอว่า

และ คุณวีรภัทร ชินะนาวิน (ตุลย์)

แอนิเมเตอร์ไทยใน Hollywood

ประเด็นสัมภาษณ์

– เส้นทางกว่าที่คุณตุลย์จะเข้าไปทำงานแอนิเมชันระดับฮอลิวู้ดได้นั้น ยากง่ายขนาดไหน?

แล้วต้องทำอะไรบ้าง?

– ทั้งสองท่าน (คุณปีเตอร์และคุณตุลย์) มาเจอกันได้อย่างไร?

– คุณปีเตอร์ถือเป็นคนลาว-ไทย ที่ไปประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งในวงการแอนิเมชัน

สหรัฐอเมริกา ตอนนี้ทำอะไรอยู๋บ้าง แล้วมีโปรเจคอะไรบ้าง?

– โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะทำร่วมกันมีอะไรบ้าง?