อัพเดทเล็กๆจาก Google

Google ปล่อย update รัว ๆ ในรอบสัปดาห์ที่่ผ่านมากับ ผลิตภัณฑ์ของตัวเองใน platform ต่าง ๆ ได้แก่

Google Chrome ออกรุ่น 32 อย่างเป็นทางการ เพิ่มความสามารถ

Chrome for mobile เพิ่มความสามารถในการ บีบอัดข้อมูล เพื่อลดการใช้งาน data และ chrome for iOS สามารถแปลภาษาบนหน้า web ด้วย google translate ได้แล้ว

Google Drive เพิ่มความสามารถ ตรวจสอบการแก้ไขเอกสารย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็น ลบ สร้าง แก้ไข เปลี่ยนชื่อ  ใครทำอะไรไว้ รู้หมด เห็นหมด ตอบได้หมด