Google กำลังพัฒนา Fitness API สำหรับใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง

Google เดินหน้าพัฒนา Fitness API รองรับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบสวมใส่เพื่อติดตามสภาพร่างกาย

Fitness API นี้จะทำให้นักพัฒนาสามารถเข้าดูหรือแก้ไขระบบการติดตามสภาพร่างกาย

และข้อมูลการทำกิจกรรมออกกำลังกายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือเขียนข้อมูล

ซึ่งจะมีทั้งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุงแล้วอีกด้วย

อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดว่า Google ตั้งใจจะปล่อย API นี้ออกมาเมื่อไหร่

และยังไม่แน่ว่าจะมาพร้อม Android รุ่นถัดไปหรือมาใน Google Play Service กันแน่