โครงการ ‘เรารักกัน’

ถึงคิวมนุษย์เงินเดือน! เปิดเงื่อนไข ‘เรารักกัน’ ใครได้สิทธิ์รับเงินบ้าง?

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังการประชุมทีมเศรษฐกิจที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 11 ล้านคน พร้อมตอบรับเงื่อนไขเดียวตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท จะไม่ได้รับสิทธิ์

โครงการ ‘เรารักกัน’ ใครได้สิทธิ์บ้าง?

มาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 จะใช้ชื่อโครงการว่า ‘เรารักกัน’ โดยใช้รูปแบบเหมือนโครงการ ‘เราชนะ’ ที่โอนเงินเข้าแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเข้าหลักเงื่อนไข 3 ข้อ คือ

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33
  • เป็นผู้มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท

สำหรับจำนวนเงินเยียวยานั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น กล่าวเพิ่มเติมว่า “วงเงินต่อคนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,500 – 4,500 บาท เป็นการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์เช่นเดียวกับโครงการเราชนะ ซึ่งเรื่องเงินชดเชยมาตรา 33 นี้จะได้ข้อสรุปภายในวันศุกร์ (5 ก.พ. 64) โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วสุดภายในสัปดาห์หน้า”

ปัจจุบัน ผู้ประกันตนมาตรา 33 มีจำนวนประมาณ 11 ล้านคน ซึ่งจะมีผู้เข้าเกณฑ์เงื่อนไขโครงการ ‘เรารักกัน’ ประมาณ 9 ล้านคน

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส