EV Charging in China's Zhejiang
EV Charging in China's Zhejiang

มณฑลเจ้อเจียงในจีนจะสร้าง “เสาชาร์จ” รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ 300,000 ต้น ภายในปี 2025

รายงานข่าวของจีนได้รายงานว่า เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน เปิดเผยแผนการสร้างเสาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะมากกว่า 300,000 ต้น ภายในปี 2025 โดยคณะกรรมการฯ ระบุว่าทางการของเจ้อเจียงจะสร้างเสาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะราว 50,000 ต้น ส่วนที่เหลือจะสร้างโดยผู้ให้บริการภาคเอกชนราว 250,000 ต้นเพื่อขยายความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้พลังงานสะอาด

ผู้อำนวยการสำนักพลังงานเจ้อเจียงระบุว่า มณฑลวางแผนเพิ่มส่วนแบ่งพลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล (Non-fossil energy) ของการบริโภคพลังงานขั้นต้นเป็น 24% ภายในปี 2025 โดยจะเป็นการเพิ่มขึ้นจากประมาณ 20% ของในปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 34 ล้านกิโลวัตต์ และยังเตรียมสร้างสถานีจ่ายพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 800 แห่งในมณฑลภายในปี 2025 และมีแผนจะใช้งานรถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกว่า 1,000 คันด้วย

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส