iPhone ยังเป็นอันดับ 1 ในสหรัฐ

NPD ได้เผยรายงาน Connected Home Report ซึ่งในนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับฐานผู้ใช้สมาร์ทโฟนในสหรัฐ

ในช่วงไตรมาสที่สุดท้ายของปี 2013 (ไม่ใช่ส่วนแบ่งตลาดที่ดูจากยอดขาย) พบว่าแอปเปิลเป็นอันดับหนึ่ง

โดยมีฐานผู้ใช้อยู่ที่ 42% จากผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั้งหมดในสหรัฐ เพิ่มจากไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วที่ 35%

และซัมซุงมีฐานผู้ใช้มากเป็นอันดับสองในสหรัฐ โดยครองฐานผู้ใช้สมาร์ทโฟนในสหรัฐในไตรมาสเดียวกัน 26%

เพิ่มจากไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วที่ 22%

ในขณะที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อ Motorola, HTC, BlackBerry และยี่ห้ออื่น ๆ ยกเว้น LG กลับมีฐานผู้ใช้ที่ลดลง

ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างมีฐานผู้ใช้ที่ต่ำกว่า 10%

โดยตัวเลขของ NPD จะไม่แตกต่างไปจากข้อมูลของ comScore มากนัก

ที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้ว่าแอปเปิลและซัมซุงครอง 41.2% และ 26% ของตลาดสมาร์ทโฟนสหรัฐตามลำดับ