ผ่านไป 3 เดือน มี Android ได้กิน Kitkat ไปแล้ว 1.8%

android-kikat-nexus7

หลังจากที่ Google ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติ Android เวอร์ชั่นล่าสุดไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา ผ่านไปแล้วกว่า 3 เดือน มีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับอัตราส่วนของเวอร์ชั่น Android เวอร์ชั่นต่างๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ที่เป็น Kitkat กินสัดส่วนอยู่เพียงแค่ 1.8% เท่านั้น

เวอร์ชั่นที่ยังมีคนใช้มากที่สุดยังคงเป็น Jelly Bean 4.1 (35.5%) รองลงมาเป็น Ginferbread 2.3 (20%) และอันดับ 3 เป็น Jelly Bean 4.2 (16.3%) โดยการเติบโตในการอัพเดตเวอร์ชั่นนั้น Jelly Bean 4.3 มีการเติบโตขึ้นเล็กน้อย จากในเดือนที่แล้วมีสัดส่วนอยู่ที่ 7.8% เพิ่มมาเป็น 8.9% ส่วนทางด้าน Kitkat 4.4 ยังเติบโตได้ค่อนข้างช้า จากเดิมในเดือนมกราคม 1.4% เพิ่มขึ้นมาเป็น 1.8% เท่านั้น

android-01-2014

ยังคงเป็นปัญหาของทาง Android ที่ยังแก้ไขไม่ได้ ในเรื่องการอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ที่ช้า และมีอุปกรณ์รุ่นเก่าที่ไม่สามารถอัพเดตเวอร์ชั่น ต่างจากทาง iOS ของ Apple ด้วยสถิติผู้ใช้ได้อัพเดตเวอร์ชั่น iOS6 มาเป็น iOS7 โดยใช้เวลาแค่ 1 เดือนก็มีคนอัพมาเป็น iOS7 ถึง 64% และปัจจุบันมีอุปกรณ์ iOS ที่เป็น iOS7 แล้ว 80% ของเครื่องทั้งหมด

สาเหตุหลักที่ทำให้ Android อัพเกรดได้ช้าก็ยังคงเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตแต่ละรายจะต้องทำการปรับแต่ง Android ให้เข้ากับอุปกรณ์ของตัวเองก่อนจะปล่อยให้ได้อัพเดตกัน และก็มีผู้ผลิตจำนวนไม่น้อยเลือกใช้วิธีลอยแพเครื่องรุ่นเก่า แล้วผลิตเครื่องรุ่นใหม่ที่รองรับเวอร์ชั่นใหม่แทน

ที่มา : The Next Web