แบไต๋ จับมือ ม.บูรพาเซ็น MOU พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางศรีตรัง สารวัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัดได้ต้อนรับคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ นายสัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง เพื่อร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) ระหว่าง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สำหรับด้านวิชาการและวิชาชีพ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด และ มหาวิทยาลัยบูรพา จะถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมมือพัฒนาคน พัฒนาหลักสูตรด้านการผลิตสื่อ และร่วมมือกันจัดการศึกษาทั้งทางทฤษฎีปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


ด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด และ มหาวิทยาลัยบูรพา จะร่วมมือกันสร้างสรรค์และวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารร่วมสมัย และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เกิดคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม นำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ซึ่ง หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ในฐานะตัวแทนของบริษัทโชว์ไร้ขีดได้กล่าวถึงความรู้สึกในการลงนามบันทึกความเข้าใจนี้ว่า ” ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยบูรพาที่ให้เกียรติเดินทางมาถึงออฟฟิศ และการลงนามครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพนิสิตของคณะดนตรีและการแสดง 550 ชีวิต ต่อไปแบบไม่ต้องยื่นเอกสารติดต่อเป็นรายครั้งและทางบริษัท โชว์ไร้ขีด หรือ แบไต๋ ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตบุคลากรด้านสื่อคุณภาพต่อไป ”

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในสาขา การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหลักเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างสรรค์งานได้จริง และ ฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานระดับมืออาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไปในอนาคต

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส