volkswagen

บทสรุป Dieselgate กลุ่ม Volkswagen จ่ายเงิน 9,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่ผู้ซื้อรถในสหรัฐฯ

ย้อนความจำในปี 2015 กรณีเรื่องอื้อฉาว “Dieselgate” ของกลุ่ม Volkswagen ได้เกิดขึ้นเมื่อสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐ (Environmental Protection Agency) หรือเรียกกันย่อ ๆ ว่า EPA ตรวจพบว่ารถยนต์ดีเซลของ Volkswagen มีการลักไก่ใช้ซอฟต์แวร์ลดการปล่อยมลพิษเมื่อรถเข้าสู่กระบวนการทดสอบแต่หลังจากนั้นเมื่อนำรถมาใช้งานในชีวิตประจำวันก็จะทำงานในโหมดปกติที่มลพิษสูงขึ้นถึง 35 เท่า ส่งผลให้ซีอีโอ Martin Winterkorn ต้องลาออกและพนักงานหลายคนถูกพักงาน

27 ก.ค. คณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FTC) ได้เผยแพร่บทสรุปขั้นสุดท้ายของศาลเกี่ยวกับคดีอื้อฉาว Dieselgate มีใจความว่ากลุ่ม Volkswagen ที่รวมถึง Audi และ Porsche จ่ายเงินคืนมากกว่า 9,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2017 ให้กับผู้ซื้อรถยนต์ที่ถูกหลอกด้วยการโฆษณาว่า Clean Diesel มากกว่า 550,000 คน ซึ่งมีการกำหนด 2 ตัวเลือกให้แก่ผู้ซื้อรถ คือ การคืนรถและรับเงินจากการซื้อคืน หรือดัดแปลงรถให้ถูกต้องตามกฎระเบียบการปล่อยมลพิษ ผลสรุปว่าผู้ซื้อรถ 86% เลือกคืนรถเพื่อรับเงินจากการซื้อคืน

การแก้ปัญหาของคดี Dieselgate ในครั้งนี้จัดว่าเป็นโครงการแก้ไขปัญหาผู้บริโภคที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ FCC และมีผลทำให้ Volkswagen ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในตระกูล  ID. 

ที่มา : engadget และ ftc.gov

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส