ราชกิจจาฯ ออกประกาศเพิ่มความเข้มงวดในการติดตั้งแอป “หมอชนะ”

เมื่อวานนี้ (8 ม.ค. 2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 2/2564 สืบเนื่องมาจากข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เกี่ยวกับการติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และการกวดขัน ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

มีการขยายความเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการติดตั้งแอป “หมอชนะ” โดยในประกาศนี้ระบุว่าจะเพิ่มความเข้มงวดกับผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้เดินทาง และประชาชนทั่วไป ให้ใช้แอป “หมอชนะ” ควบคู่กับแอป “ไทยชนะ” เพิ่มเติมจากการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

ทั้งนี้เป็นเพียงเพิ่มความเข้มงวดเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการบังคับให้ติดตั้ง และไม่มีการบังคับใช้กับคนที่ไม่ติดตั้งแอปแต่อย่างใด

อ้างอิง : ราชกิจจานุเบกษา

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส