โจ ไบเดนประกาศใช้งบ 1,700 ล้านเหรียญ เพื่อรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ในวันศุกร์ที่ผ่านมาโจ ไบเดน (Joe Biden) ประกาศจะใช้งบ 1,700 ล้านเหรียญเพื่อสนับสนุนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (Centers for Disease Control and Prevention) ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

การลงทุนในส่วนนี้อยู่ในงบประมาณแผนการช่วยเหลือชาวอเมริกาของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ที่ 1.9 ล้านล้านเหรียญ ซึ่งเน้นการตรวจจับ ตรวจสอบ และบรรเทาทุกข์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หน่วยวิจัยภายในสหรัฐมีสถิติการวิจัยไวรัสโควิด-19 อยู่ที่ 8,000 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ แต่เมื่อได้รับงบการวิจัยจากรัฐบาลเพิ่มอีก 200 ล้านเหรียญ จึงได้เพิ่มการศึกษาเพิ่มเป็น 29,000 ตัวอย่างต่อสัปดาห์

สำหรับงบประมาณ 1,700 พันล้านเหรียญที่ใช้ในการสนับสนุนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ จะแบ่งออกเป็นการสนับสนุน 3 จุดใหญ่ ๆ ได้แก่

  • 1000 ล้านเหรียญ: การเพิ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไวรัสสายพันธุ์ใหม่
  • 400 ล้านเหรียญ: การก่อสร้างศูนย์วิจัยแห่งใหม่
  • 300 ล้านเหรียญ: การสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการศึกษาชีวสารสนเทศ (bioinformatics) ซึ่งเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ทางชีววิทยาการแพทย์

ในส่วนของยอดการฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกา พบว่าปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจำนวน 198,317,040 โดส และได้มีการแจกจ่ายวัคซีนจำนวน 255,400,665 โดส ให้กับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ แล้ว

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส