อัตราการเกิดในสหรัฐฯลดต่ำสุดในรอบ 40 ปี เพราะโควิด-19!

สถิติเผยปีที่ผ่านมาอัตราการเกิดในสหรัฐฯ ลดต่ำลงที่สุดในรอบ 40 ปี สะท้อนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ชัดเจนเช่นเดียวกับในยุโรปที่อัตราการเกิดลดต่ำลงเช่นกัน เพราะการแพร่ระบาดส่งผลให้ประชากรทั่วโลกต้องรับมือกับการป่วยของคนในครอบครัวและปัญหาการตกงาน

ปี 2020 อัตราการเกิดของเด็กทารกในสหรัฐอเมริกามีจำนวนลดลงอยู่ที่ 3,600,000 ล้านคน ลดลง 4% จากปีอื่น ๆ โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องติดต่อกัน 6 ปี และนับเป็นปีที่อัตราการเกิดต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1979 อ้างอิงสถิติจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Center of Disease Control and Prevention: CDC)

ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่า หนึ่งในสาเหตุหลักมาจากการที่ประชากรเกิดความเครียดเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้อัตราการเกิดลดลงมากกว่าปกติ

ข้อมูลทางสถิติเผยว่า ปี 1936 เป็นปีที่อัตราการเกิดในสหรัฐฯลดต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีสาเหตุมาจากสภาวะตลาดหุ้นล้มในปี 1929 โดยหลังจากนั้นในช่วง 1970 อัตราการเกิดก็ได้ลดต่ำอีกครั้งเนื่องมาจากที่สหรัฐฯ สามารถทำแท้งอย่างถูกกฎหมายได้

อ้างอิง: reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส