นอกจากคนแก่และคนป่วย ผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนแทบจะไม่มีโอกาสเสียชีวิตจากโควิด-19!

ผลการศึกษาจากอิตาลีระบุว่า คนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีโอกาสน้อยมาก ๆ ที่จะเสียชีวิตจากโควิด-19 นอกเสียจากว่า จะเป็นคนที่แก่มาก ๆ แล้ว หรือไม่ก็คนที่ป่วยหนักก่อนที่จะได้รับเชื้อโควิด

การศึกษานี้มาจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ Istituto Superiore di Sanità หรือ ISS ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของอิตาลีที่ทำการวิจัย ทดลอง ควบคุม ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมด้านสาธารณสุขแก่หน่วยงานด้านการบริการสุขภาพแห่งชาติของอิตาลี โดยพบว่า ผู้ที่เสียชีวิตเพราะโควิด-19 แม้ได้รับการฉีดซีนมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 85 ปี ในขณะที่อายุเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้รับวัคซีนคือ 78 ปี

ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวนั้นมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตมากกว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรง โดยโรคที่พบในผู้เสียชีวิตนั้นได้แก่ ปัญหาหัวใจ ภาวะสมองเสื่อม และผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 64 ถึง 5 ต.ค. 64 โดยศึกษาเคสผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้รับวัคซีนจำนวน 671 ราย และผู้เสียชีวิตที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน 171 ราย

ในช่วงเวลาดังกล่าวที่อิตาลีมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 38,096 คน

จนถึงปัจจุบันมีประชากรชาวอิตาลีที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วกว่าร้อยละ 80 (ในกลุ่มที่อายุมากกว่า 12 ปี)

อย่างไรก็ตามวัคซีนโควิด-19 ที่มีการฉีดให้ชาวอิตาลีนั้นอาจจะไม่เหมือนกับวัคซีนที่ฉีดให้กับคนไทยส่วนมากในปัจจุบัน โดยวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานในอิตาลีนั้นได้แก่ Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson และ AstraZeneca ดังนั้นประสิทธิภาพในการป้องกันการเสียชีวิตจึงอาจจะไม่เท่ากัน

อ้างอิง: Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส