เกม Pokemon Sun , Moon ขายได้ทะลุ 14 ล้านภายใน 44 วัน

เรียกว่าตามที่นักวิเคราะห์คาดว่าการมาของ Pokemon GO จะทำให้เกิดกระแสจนทำให้ภาคหลักของซีรีส์ ขายดีไปด้วย และล่าสุดจากการประกาศผลประกอบการของ Nintendo มีการเปิดยอดขายของเกม Pokemon Sun และ Pokemon Moon ออกมาแล้ว และภายในปี 2016 เกมขายไปได้ 14.69 ล้านชุด และเกมวางขายในเดือน พฤศจิกายน เท่ากับว่ามันใช้เวลาเพียง 44 วัน ในการทำยอดเกิด 14 ล้าน ในเวลาไม่ถึง 2 เดือนแปลว่ามันมีโอกาสทำยอดเพิ่มได้อีกมาก

ยอดขายเกม Pokemon ทั้งหมด (ภาคหลัก)

 • Green, Red & Blue: 31.38 ล้าน (นับบน Virtual Console)
 • Yellow: 14.64 ล้านชุด (นับรวม Virtual Console)
 • Gold & Silver: 23.10 ล้านชุด
 • Crystal: 6.39 ล้านชุด
 • Ruby & Sapphire: 16.22 ล้านชุด
 • FireRed & LeafGreen: 11.82 ล้านชุด
 • Emerald: 7.06 ล้านชุด
 • Diamond & Pearl: 17.64 ล้านชุด
 • Platinum: 7.69 ล้านชุด
 • HeartGold & SoulSilver: 12.72 ล้านชุด
 • Black & White: 15.62 ล้านชุด
 • Black 2 & White 2: 8.52 ล้านชุด
 • X & Y: 16.06 ล้านชุด
 • Omega Ruby & Alpha Sapphire: 13.68 ล้านชุด
 • Sun & Moon: 14.69 ล้านชุด