ปู่นินยิ้ม Nintendo Switch ส่งขายได้ 2.7 ล้าน เกม Zelda Breath of the Wild ขายเกิน 3.8 ล้าน

ในการแถลงผลประกอบการของค่าย นินเทนโด ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน วันนี้ที่เป็นการประกาศยอดขายของทั้งเครื่องเกมและแผ่นเกมของค่ายนินเทนโดในรอบ 1 ปี (จบปีบัญชีสิ้นเดือนมีนาคม ) ตามคาดที่เครื่องเกม Nintendo Switch Nintendo Switch จะขายดีตามคาดโดยยอดส่งไปขายรวมเกิน 2.7 ล้าน ส่วนทางด้านเกม Zelda: Breath of the Wild ขายเกิน 3.8 ล้าน นับรัวมทั้ง Switch และ WiiU

โดยสรุปยอดขายจากงานแถลงของปู่นินสรุปได้ดังนี้

  • Zelda: Breath of the Wild -ปขายได้ 2.76 ล้านบน Switch รวม WiiU เป็น 3.84 ล้านชุด
  • เครื่องเกม Nintendo Switch ยอดส่ง 2.74 ล้านเครื่อง (ใน 1 เดือน) โดยคาดว่าจะขายได้ประมาณ 2.3 ล้าน (อ้างอิง)
  • software บน Nintendo Switch ยอดขายได้ 5.46 ล้านชุด (ใน 1 เดือน)
  • เกม Pokemon Sun/Moon ขายได้ 15.44 ล้าน
  • เกม Super Mario Maker 3DS ขายได้ 2.34 ล้านชุด
  • เครื่อง Nintendo 3DS ขายได้มากกว่า 66 ล้านเครื่อง (วางขายปี 2011)

อ้างอิง /อ้างอิง 2