Nintendo เตือนอีกครั้ง: Wii Shop Channel จะปิดให้บริการในวันที่ 30 มกราคม 2019!

Nintendo จะเลิกสนับสนุนเครื่องเกม Gen เก่า โดยคราวนี้ได้ประกาศปิดบริการ Wii Shop Channel (Store ขายเกมและบริการของเครื่อง Nintendo Wii) ซึ่งอันที่จริง Nintendo ก็ถอดการเติมเงิน Wii Point ไปตั้งแต่ต้นปี 2019 นี่แหละครับ แต่แต้ม Wii Point ที่มีอยู่ในระบบแล้วยังคงใช้ได้จนกว่า Wii Shop Channel จะปิดตัว

ทาง Nintendo ประกาศวันปิดให้บริการของ Wii Shop Channel แล้วตั้งแต่ปี 2017 [อ้างอิง] โดยจะให้บริการถึงวันที่ 30 มกราคม 2019 ทาง Nintendo จึงต้องเตือนอีกครั้งเพื่อให้ใช้แต้มที่มีอยู่ให้หมดก่อนระบบปิดตัวนั่นเอง เพราะไม่สามารถคืนเงินหรือโอนย้ายไปยังระบบออนไลน์เครื่องรุ่นใหม่ของทาง Nintendo ได้

นอกจากนี้บริการ Video On Demand และ WiiWare, Virtual Console ที่มากับ Wii Shop Channel ก็จะให้บริการถึงภายในวันที่ 30 มกราคม 2019 เช่นกัน

 

ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ (ภาษาอังกฤษ)

ที่มา: Nintendo