Level-5 ปล่อยตัวอย่างแรก Yo-kai Watch 1 ของ Nintendo Switch

หลังจาก Level-5 ประกาศนำ Yo-kai Watch 1 กลับมาวางจำหน่ายให้กับ Nintendo Switch อีกครั้ง และก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาให้ชมกัน

Yo-kai Watch 1 เคยวางจำหน่ายให้กับ Nintendo 3DS เมื่อปี 2013 ในประเทศญี่ปุ่น และปี 2015 ในต่างประเทศ ก่อน Level-5 จะนำกลับมาวางจำหน่ายให้กับ Nintendo Switch อีกครั้ง มีการปรับปรุงภาพให้ดีมากขึ้น ปรับการเล่นให้เหมาะกับ Nintendo Switch และยังสามารถนำ DX Yo-Seiken toys มาใช้งานร่วมกันได้ด้วย

Yo-kai Watch 1 จะวางจำหน่ายให้กับ Nintendo Switch วันที่ 10 ตุลาคม 2019 ในประเทศญี่ปุ่น ส่วนต่างประเทศต้องรอกันไปก่อน

อ้างอิง

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส

แสดงความคิดเห็น