ถือเป็นโครงการนำร่องที่น่าสนใจทีเดียวของญี่ปุ่น เมื่อจะมีการกำหนด ‘วันปลอดวิดีโอเกม’ ถึง 2 วันต่อเดือน โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในฮอกไกโดก่อนเป็นที่แรก