Chocobo Grand Prix

Square Enix ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Chocobo GP และ Chocobo Grand Prix ในญี่ปุ่น

ค่ายเกม Square Enix ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชื่อ Chocobo GP และ Chocobo Grand Prix เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2020 ในญี่ปุ่น โดยเครื่องหมายการค้า Chocobo GP ถูกจดทะเบียนในภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ส่วน Chocobo Grand Prix ถูกจดทะเบียนในภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียว

เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจจะเป็นภาคต่อของเกม Chocobo Racing ที่ออกวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation ในปี 1999 แม้จะเคยมีการเปิดตัวภาคต่อที่มีชื่อว่า Chocobo Racing 3D เวอร์ชัน 3DS ในงาน E3 2010 แต่ก็ถูกยกเลิกในปี 2013 นอกจากนี้ยังอาจมีความเกี่ยวข้องกับเกม Final Fantasy XIV หรืออีเวนต์ของเกม Final Fantasy XI ก็เป็นได้

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส