เกม Final Fantasy VII Remake

พบชื่อ Final Fantasy VII Remake และ Alan Wake Remastered ในฐานข้อมูลของ Epic Games Store

ดูเหมือนว่าค่ายเกม Square Enix และ Remedy Entertainment จะนำเกม Final Fantasy VII Remake และ Alan Wake Remastered เวอร์ชัน PC มาวางจำหน่ายบน Epic Games Store เพราะล่าสุดมีคนพบชื่อทั้ง 2 เกมในฐานข้อมูลของ Epic Games Store

โดยเกม Final Fantasy VII Remake ใช้โค้ดเนมว่า ‘Pineapple QA’ และเกม Alan Wake Remastered ใช้โค้ดเนมว่า ‘HeronStaging’

ตัวอย่างสุดท้ายของเกม Final Fantasy VII Remake Intergrade ระบุว่าเกมนี้จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5 เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่จะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอื่น ซึ่งคาดว่าเกมเวอร์ชัน PC จะออกวางจำหน่ายได้เร็วที่สุดในวันที่ 10 ธันวาคม 2021

ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคม 2019 Remedy Entertainment ได้กลายเป็นผู้จัดจำหน่ายเกม Alan Wake แทน Microsoft และในเดือนมีนาคม 2020 Epic Games ได้ประกาศว่าจะเป็นผู้จัดจำหน่ายเกมต่าง ๆ ของ Remedy Entertainment

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส