Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Uncharted: Legacy of Thieves Collection จะไม่มีระบบการเล่น Multiplayer

Uncharted เกมที่วางจำหน่ายให้กับ PlayStation มีแผนจะวางจำหน่ายให้กับ PlayStation 5 กับ PC ในชื่อ Uncharted: Legacy of Thieves Collection ในปี ค.ศ. 2022 เป็นชุดรวมระหว่าง Uncharted 4: A Thief’s End กับ Uncharted: The Lost Legacy

Uncharted 4: A Thief’s End กับ Uncharted: The Lost Legacy ตัวเกมดั่งเดิมจะรองรับการเล่น Multiplayer ด้วย แต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Uncharted: Legacy of Thieves Collection ขึ้นหน้าร้านค้าออนไลน์ Steam เป็นที่เรียบร้อย เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ว ข้อมูลรายละเอียดของเกมกลับระบุไว้เพียงแค่รองรับผู้เล่นคนเดียวเท่านั้น ถือว่าตรงตามข้อมูลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเกมนี้ไม่รองรับการเล่นหลายคน

ตรงจุดนี้ถือว่าเป็นคำถามสำคัญเกี่ยวกับ Uncharted: Legacy of Thieves Collection ที่ Sony กับ Naughty Dog ทำการพอร์ตเพื่อวางจำหน่ายให้กับ PlayStation 5 กับ PC โดยไม่ใส่การรองรับผู้เล่นหลายคนเข้ามา เป้าหมายสำคัญอาจจะอยากให้ผู้เล่นมุ่งเน้นกับการเล่นเนื้อเรื่องโดยเฉพาะ จึงตัดการเล่นหลายคนออกไป

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส