ค่ายดีแทคปีที่ 4 มาแล้ว! จัดแบบ Metaverse เพื่อเยาวชน ม.ปลาย! ‘Young Safe Internet Leaders Cyber Camp’

ในวันที่ 5 เมษายน 2022 ดีแทคได้ประกาศเปิดตัวค่าย Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ผ่านโลกออนไลน์ โดยมีการเพิ่มสีสันให้งานด้วยการใช้ Avatar ในการเข้าร่วมงาน ด้วย Avatar น่ารักสดใสสุดคลาสสิก

ภาพบรรยากาศในงานเปิดตัวค่าย Young Safe Internet Leaders Cyber Camp

ในงานนี้ ดีแทคได้เชิญชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ มาสมัครเข้าร่วมค่าย Metaverse ใน Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปีที่ 4

โดยดีแทคนั้นได้ร่วมมือกับผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกอย่างซิสโก้ (Cisco) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เปิดพื้นที่เรียนออนไลน์เข้าใจปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ และตื่นตัวร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมระดับเยาวชนในการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่เป็นพื้นที่เรียนรู้และทดลองพัฒนาโครงการรับมือภัยเสี่ยงออนไลน์ในประเทศไทย อย่าง Cybersecurity sandbox โดยปีนี้ดีแทคได้เพิ่มเนื้อหาสำคัญด้วยการร่วมกับซิสโก้นำความรู้จากโครงการ Cisco Networking Academy ถ่ายทอดสู่ค่ายเยาวชนอีกด้วย

ความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ (Cyber Risk) คือหนึ่งในประเด็นความเสี่ยงระดับโลก ที่เยาวชนกว่า 150 ประเทศทั่วโลก แสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผ่านแผนเยาวชนฟื้นฟูโลก (Youth Recovery Plan) ในที่ประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2021

ทั้งนี้ จากข้อมูลองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรือ ตำรวจสากล (International Criminal Police Organization หรือ INTERPOL) คาดการณ์ว่าภัยไซเบอร์จะคุกคามสร้างความเสียหายทั่วโลก 10.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ปี 2025 และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรค่าย Young Safe Internet Leaders Cyber Camp 2022

โครงการได้ออกแบบหลักสูตรค่ายออนไลน์ โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบค่ายเสมือนจริง หรือ ค่าย Metaverse โดยจะปูพื้นเยาวชนให้รู้จักโลกเสมือนจริงเบื้องต้น ผ่านตัวตน Avatar แบบกราฟิก รวมทั้งมีกิจกรรมแคมป์ต่าง ๆ แบบ Metaverse ด้วยการออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่

  • Boot Camp: เพิ่มทักษะเตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพกับเนื้อหาจาก ETDA และซิสโก้ ที่พัฒนาจากแนวทางที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากลพร้อมเรียนรู้ประเด็นความเสี่ยงในโลกออนไลน์ที่ท้าทายในปี 2022 เช่น การใช้เทคโนโลยี DeepFake ในการปลอมแปลงเนื้อหา การหลอกลวง (Phishing) เพื่อล้วงข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ เป็นต้น การแนะแนวอาชีพจากรุ่นพี่ในสายอาชีพด้านดิจิทัล จากทางดีแทคและซิสโก้เพื่อเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อในอนาคต 
  • Studio LAB: การเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริงกับซิสโก้ ผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยี และหนึ่งในผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ค่ายเยาวชนจะได้เรียนรู้จริงถึงการใช้งานความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่าน use case และประสบการณ์ ในการตรวจสอบ แก้ไขภัยคุกคาม และการแจ้งเตือนทางไซเบอร์ ผ่านกรณีศึกษาใกล้ตัวที่น่าสนใจใน 2 สตูดิโอได้แก่ Cyber Attack studio และ Online Privacy Studio  พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนเยาวชนหลากหลายพื้นที่
  • ผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยี และหนึ่งในผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ค่ายเยาวชนจะได้เรียนรู้จริงถึงการใช้งานความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่าน use case และประสบการณ์ ในการตรวจสอบ แก้ไขภัยคุกคาม และการแจ้งเตือนทางไซเบอร์
  • Project Incubation: การต่อยอดความรู้และการบ่มเพาะความคิด เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเยาวชนจะมีโอกาสได้ระดมไอเดียและพัฒนาโครงการร่วมกับเพื่อนในค่าย ทดลองกระบวนงานทำงานแบบ Startup ตั้งแต่กระบวนการสร้างทีม (Team matching) กระบวนคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ด้วยการใช้ Business Model Canvas และการเสนอความคิดแบบ pitching เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในวัน Demo Day พร้อมได้รับการโค้ชชิงบน The Cyber Security Sandbox ซึ่งเป็น Online Co-Working Space ที่ช่วยให้ทั้งโค้ชและเยาวชนสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของค่ายปีนี้! หากพลาดไป คงเสียดายแย่

เยาวชนจะได้เข้าร่วมเข้าค่ายแบบเสมือนจริง (Metaverse) ที่สามารถสร้าง (Avatar) ซึ่งเป็นภาพกราฟิกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้แทนตัวของผู้ใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ต และพูดคุยกับเพื่อนใหม่ในค่าย จุดประกายความคิดสร้างสรรค์  แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และพบกับฟีเจอร์ที่สนุกต่าง ๆ ในการเรียนรู้และทำงานร่วมกันผ่าน The Cyber Security Sandbox จนสามารถสร้างโปรเจคได้จริงและเป็นแกนนำเยาวชนที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์วัฒนธรรมออนไลน์ พร้อมโอกาสในการพัฒนาหรือต่อยอดเส้นทางอาชีพในอนาคต และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากทางซิสโก้และ ETDA ที่เยาวชนสามารถได้รับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัลที่ได้รับรองเพื่อเสริมทักษะเฉพาะด้านตามความสนใจ

ทางซิสโก้นั้นเป็นองค์กรระดับโลกและผู้นำในการให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ และซิสโก้ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับเทเลนอร์ กรุ๊ป ในด้านความร่วมมือต่าง ๆ รวมถึง security และ mobility สำหรับความร่วมมือกับดีแทคนั้น เป็นโครงการนำร่องโครงการแรกจากสองโครงการภายใต้ข้อตกลงร่วม (Joint Purpose Agreement) ฉบับใหม่ระหว่างซิสโก้และกลุ่มเทเลนอร์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดการกับความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย สำหรับความร่วมมือกับดีแทคในครั้งนี้ซิสโก้จะนำผลการศึกษาด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้กับเยาวชนในเบื้องต้น และยังได้นำสู่การร่วมกันลงมือฝึกฝน ซึ่งเป็นโอกาสที่เยาวชนไทยจะได้พบกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก มาร่วมกับดีแทคในโครงการ Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4

ด้านสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ได้นำหลักสูตร Digital Citizen ซึ่งเป็นหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen หรือ EDC) ที่พัฒนาขึ้นโดยอิงจากแนวทางที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล และประสบการณ์ของ ETDA ในการลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนแก่กลุ่มเป้าหมายตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมากว่า 5,500 คน ทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงผลิตและเผยแพร่สื่อที่เกี่ยวข้องโดยมียอดเข้าถึงผ่านทางออนไลน์กว่า 25 ล้านการเข้าชม

ในปัจจุบัน ETDA  ได้ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทย ให้พร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและครั้งนี้ได้นำมาร่วมกับดีแทคในโครงการ Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4 โดยแบ่งสมรรถนะที่สำคัญออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

  1. อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) สร้างความตระหนักรู้ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เข้าใจ และระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์
  2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) สร้างความเข้าใจในการจัดสรรเวลาหน้าจอได้อย่างสมดุล และรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งกับตนเองและผู้อื่น
  3. การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) สร้างความตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัล รู้เท่าทันประเด็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่และรู้จักเครื่องมือที่จะช่วยป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามได้
  4. การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) สร้างองค์ความรู้ให้เข้าใจความหลากหลายของข้อมูลบนโลกดิจิทัล และสามารถสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์
  5. การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของผลกระทบจากการสร้างร่องรอยดิจิทัลทั้งทางบวกและลบเพื่อนำไปสู่การจัดการร่องรอยทางดิจิทัลในทางที่ดี การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีบนโลกดิจิทัล

ดีแทคมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายแรกในไทยที่ริเริ่มการสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันให้ผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและเยาวชนรับมือกับภัยบนโลกออนไลน์

มาสมัครค่ายกันเถอะ!

กำหนดการรับสมัคร

ค่ายดีแทค Young Safe Internet Leaders Cyber Camp 2022 หรือ YSLC ซีซัน 4 ขอชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่มีความฝันจะก้าวสู่แกนนำเยาวชนที่ต้องการร่วมแก้ปัญหาอาชญกรรมไซเบอร์ และมีใจรักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม มาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 2022 ที่เว็บไซต์ https://www.safeinternetlab.com/challenge/camp โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ พร้อมโอกาสในการรับทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาท

หากสนใจอย่าลืมเช็กกำหนดการรับสมัครให้ดีด้วยล่ะ!

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส