โซลูชันแห่งอนาคตในงาน SCG: The Next Chapter Exposition

SCG จัดงาน SCG: The Next Chapter Exposition งัดเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนธุจกิจและสังคมให้ดีขึ้น ผ่านแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การมุ่ง Net Zero 2050 ไม่ลืมที่จะ Go Green ช่วย Lean ลดการเหลื่อมล้ำ และเน้นย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส

โซลูชันดิจิทัลโลจิสติกส์ (Digital Logistics & Supply Chain Solutions)

SCGJWD ให้บริการโซลูชันด้านโลจิสติกส์และซัปพลายเชนแบบครบวงจร นำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Telamatics ติดตามข้อมูลการขับขี่ แจ้งเตือนพฤติกรรมคนขับ ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ไปจนถึงการจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้งานรถขนส่งไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน หรือการใช้ Simulator จำลองการขับขี่จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ช่วยผึกทักษะการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถบรรทุก

จุดเด่นของบริการจาก SCGJWD คือให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าควบคุมอุณหภูมิ สินค้าอันตราย หรือกลุ่มที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายโลจิสติกส์ครอบคลุมทั่วอาเซียน กว่า 9 ประเทศ

โซลูชันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดครบวงจร (Energy Transition Solutions) 

วิกฤติโลกร้อนและพลังงานกลายเป็นหัวใจสำคัญที่หลายภาคส่วนเร่งแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission) รวมไปถึงการหันไปหาตัวเลือกพลังงานสะอาดมากขึ้น

SCG เป็นหนึ่งในผู้ที่ตั้งเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาวัสดุให้ตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและความยั่งยืน การใช้ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมโรงงาน เช่น บริการ Smart Grid เครือข่ายอัจฉริยะจัดการพลังงานสะอาด เพื่อการติดตั้ง ซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ไปจนถึงคาร์บอนเครดิต การสนับสนุนด้าน EV โซลูชัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งสถานีชาร์จ  การนำเข้าและดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

นอกจากนี้ SCG ยังให้ความสำคัญกับการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างการแปรรูปวัสดุทางการเกษตรและขยะชุมชน เช่น ฟางข้าว ใบอ้อย มาเป็นเชื้อเพลิงในการเผา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปัญหา PM 2.5 

รวมถึงการจัดการกากอุตสาหกรรมด้วยเตาเผาปูนซีเมนต์ ช่วยลด waste ตั้งแต่ต้นทางและเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050 ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นจากการขายขยะชุมชน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต้นเหตุของโลกร้อน และยังช่วยให้ขยะชุมชนกลายมาเป็นพลังงานชีวมวลได้นั่นเอง

โซลูชันสุขภาพและการแพทย์ (Health & Medical Solutions) 

SCGC ได้นำความเชี่ยวชาญทั้งในด้านวัสดุพลาสติก วิศวกรรมศาสตร์ และการออกแบบนวัตกรรม ผสมผสานกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของทีมแพทย์ โดยได้พัฒนาเม็ดพลาสติกสำหรับการแพทย์ SCGC™ PP และ PVC ที่เหมาะสาหรับอุปกรณ์การแพทย์และเภสัชกรรมโดยเฉพาะ อาทิ กระบอกเข็มฉีดยา สายและถุงน้ำเกลือ ถุงเลือด น้ำยางสังเคราะห์สำหรับผลิตถุงมือยาง ไปจนถึงหน้ากากอนามัยที่กรองแบคทีเรียและฝุ่นได้ดีกว่า 95%

โซลูชันเพื่อการอยู่อาศัยอัจฉริยะ (Smart Living Solutions) 

ทุกวันนี้นอกจากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว เรายังต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะฝุ่น ควันหรือเชื้อโรคที่มองไม่เห็น SCG นำเทคโนโลยีดิจิทัล มายกระดับการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งในด้านความสะดวกสบาย ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออาคารสำนักงานก็อุ่นใจและสูดอากาศดีได้เต็มปอด ยกตัวอย่าง โซลูชัน SCG Active Air Quality สำหรับบ้านและคอนโด ช่วยเติมอากาศดี สะอาด และปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ช่วยดันฝุ่นและมลพิษที่ตกค้างออกไป และป้องกันไม่ให้มลภาวะภายนอกเข้ามา

นอกจากนี้ยังมี SCG Bi-ion ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ ด้วยการปล่อยอนุภาคประจุบวกและลบ ที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดเชื้อโรคต่างๆ ในอากาศ เช่น เชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ รวมถึงช่วยลดฝุ่น PM2.5 ใช้ได้กับทั้งภายในบ้านและอาคารสำนักงาน ไปจนถึง SCG HVAC Air Scrubber นวัตกรรมบำบัดอากาศเสีย พร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ทั้งบ้านและพื้นที่โรงงานขนาดใหญ่

SCGP นำเสนอกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อแก้ปัญหาในการจัดเก็บ ไปจนถึงสามารถรีไซเคิลได้แบบครบวงจร อาทิ บรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุผักและผลไม้ OptiBreath® นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ช่วยเก็บและยืดอายุผักผลไม้ได้นานกว่าถุงปกติทั่วไป ผลิตจากพอลิเมอร์แบบอ่อนตัว และระบบพิเศษ Modified Atmosphere Packaging (MAP) ช่วยรักษาความสด สี กลิ่น และรส รวมถึงชะลอการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ อันเป็นสาเหตุของการเหี่ยวเน่าของผักและผลไม้ 

บรรจุภัณฑ์ถาดกระดาษสำหรับเนื้อสดแช่เย็น Fest by SCGP ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ODOR LOCK By SCGP บรรจุภัณฑ์ต้านการปล่อยกลิ่น ผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษที่มีความต้านทานต่อการซึมผ่านของกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น ทุเรียน ปลาร้า ปลาเค็ม กะปิหรืออาหารสัตว์

โซลูชันรักษ์โลก นวัตกรรมกรีน (Green Solutions)

CPAC Bridge Solution นวัตกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีตที่บางที่สุด แห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียน ด้วยเทคโนโลยี UHPC (Ultra-high Performance Concrete) เพื่อแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมโครงสร้างของสะพาน ในการรับแรงดัดในคานโครงสร้าง ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการก่อสร้าง จัดว่าเป็นเทรนด์การก่อสร้างสะพานยุคใหม่ของโลกก็ว่าได้

อีกหนึ่งโซลูชันรักษ์โลกจาก SCG ยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยด้วยเทคโนโลยี CPAC Green Solution นวัตกรรมก่อสร้างครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบการพิมพ์ 3 มิติ ช่วยเพิ่มอิสระให้กับรูปแบบโครงสร้างและตัวอาคารที่มีความโค้งและพื้นผิวที่มีลวดลายได้หลากหลายตามที่ต้องการ ทั้งยังก่อสร้างได้เร็วขึ้น 30% ในส่วนของการก่อสร้างผนังและลดเศษวัสดุในไซต์งานก่อสร้างอีกด้วย

โซลูชันหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Artificial Intelligence Solutions) 

SCG นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานและธุรกิจต่าง ๆ เช่น Drone in the Box โปรแกรมที่ตั้งเวลาและเส้นทางการบินโดรน โดยไม่ต้องมีคนบังคับ โปรแกรมนี้สั่งการได้ผ่านสมาร์ทโฟน โดยเมื่อแบตเตอรี่ของโดรนใกล้หมด โดรนก็จะบินกลับเข้ามาที่กล่องและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เอง ในขณะที่แบตเตอรี่ก้อนเดิมจะชาร์จให้ใหม่อัตโนมัติ

ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ให้กับหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น โดรนสำรวจพื้นที่ โดรนสำรวจงานก่อสร้าง โดรนสำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตราย โดรนเพื่อการเกษตรหรือโดรนสำรวจความปลอดภัยในเวลากลางคืน เพื่อลดทรัพยากรคน เวลา และข้อจำกัดของโดรนในยุคปัจจุบันนั่นเอง

อีกหนึ่งธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย AI ในการคัดแยกกุ้งแห้งและแยกสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ จำนวน 4,000 กิโลกรัมต่อวัน ทั้งนี้เครื่องคัดแยกกุ้งให้ความแม่นยำเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligence และ Machine Learning เข้ามาช่วยในการประมวลผล ช่วยให้ใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบได้คุ้มค่า รวมถึงนำไปต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้เช่นกัน อย่างการตรวจคุณภาพวัสดุในโรงงานต่าง ๆ 

อีกหนึ่งโซลูชันหุ่นยนต์อัจฉริยะคือ Smart Farming ครบวงจร โดยสยามคูโบต้า เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและความเสี่ยงในการผันแปรของสิ่งแวดล้อม อย่างรถแทรกเตอร์ไฟฟ้า ทำงานต่อเนื่องได้ 3-4 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

และระบบนำร่องการขับเคลื่อนด้วย GNSS Auto Pilot สามารถเพาะปลูกได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ลดการสูญเสียพื้นที่การเพาะปลูก นอกจากนี้ยังมีโดรนเพื่อการเกษตร  ไปจนถึงแอปพลิเคชันวางแผนเพาะปลูก โซลูชัน Smart Farming ครบวงจร จะช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทน ที่เป็นสาเหตุให้โลกร้อนได้มากถึง 25 เท่า ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการเกษตรได้มากขึ้น 1.5 เท่าเลยทีเดียว

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส