เปิดตัว Bitkub AI ภายใต้บริษัท บิทคับ มูนช็อต จำกัด เน้นพัฒนาเทคโนโลยี AI และแอปพลิเคชันบล็อกเชน

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Bitkub AI ภายใต้บริษัท บิทคับ มูนซ็อต จำกัด บริษัทใหม่ที่อยู่ภายในเครือของ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ด้วยความร่วมมือระหว่าง บิทคับเวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท ไทย จีพีที จำกัด โดยเน้นการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ แอปพลิเคชันบล็อกเชน (DApp : Decentralized Application) และรวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มระดับองค์กร หน่วยงานรัฐ และเอกชน

บริษัท บิทคับ มูนซ็อต จำกัด จะเน้นการให้บริการใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Consultation, Tech Partner และ Turnkey Solution

นาย จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้กล่าวว่า “AI จะเป็นเทคโนโลยีที่มาเปลี่ยนโลกช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งจะมีบทบาทในการเข้าถึงทักษะเชิงวิชาชีพต่าง ๆ ในอีก 5 ปีข้างหน้า 44% ของทักษะความสามารถ (Skill Sets) ของคนจะเปลี่ยนไป ทำให้อีก 10 ปีต่อไปประชากรของโลกจะต้องกลับมา Reskill และ Upskill”

“นอกจากนี้ AI ยังมีส่วนสำคัญกับโลกออนไลน์ที่ผนวกเข้ากับความสามารถของ Web 3.0 มี Super App เป็นจุดศูนย์กลาง และการเปิดตัว Bitkub AI จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำ Conversational AI สร้างบน ThaiGPT ช่วยเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย”

นางสาวเนาวรัตน์ ธรรมสวยดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ จำกัด กล่าวว่า “บิทคับเวนเจอร์ จำกัด มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ ThaiGPT โดยวิสัยทัศน์ และเหตุผลสำคัญที่ทำให้ บิทคับ เวนเจอร์ ตัดสินใจร่วมลงทุนในครั้งนี้ คือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) เพราะเชื่อว่า AI จะช่วยลดต้นทุน เปลี่ยนแปลงการทำงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ AI ก็มีตลาดขนาดใหญ่ที่องค์กรต่าง ๆ มีความต้องการใช้บริการอย่างแน่นอน”

“อีกหนึ่งเหตุผลที่บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ จำกัด ตัดสินใจลงทุนคือผู้ร่วมก่อตั้ง ThaiGPT ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ ภาณุทัต เตชะเสน มีความเชี่ยวชาญทางโปรแกรมเมอร์ โดยเฉพาะด้านภาษา AI และ คุณโดม เจริญยศ มีความเชี่ยวชาญทางโปรแกรมเมอร์ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน  ซึ่งสิ่งที่ ThaiGPT ได้ทำไปแล้วคือ การพัฒนาภาษาไทยใน AI ซึ่งเรามองว่าเราสามารถที่จะเป็นผู้นำในด้านนี้อีกด้วย”

นายสกลกรย์ สระกวี ประธานบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า “ผมมองเห็นประโยชน์ของ AI ทั้งด้านการใช้งานส่วนตัว และในส่วนขององค์กรแต่ต้องเริ่มตั้งแต่การดีไซน์ว่า องค์กรดังกล่าวนั้นต้องการ AI ไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านใด หรือแก้ไขส่วนใด หากไม่มีไอเดีย Bitkub AI ก็มีทีมงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้”

นายแพทย์ ภาณุทัต เตชะเสน ผู้ก่อตั้งบริษัท ไทย จีพีที จำกัด กล่าวว่า “เราผ่านการปฏิวัติทางไอที (IT Revolution) มาหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นการปฏิวัติที่เร็วที่สุดก็คือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) เป็นเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วมาก และเร็วกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ผ่านมา”

นายโดม เจริญยศ ผู้ก่อตั้งบริษัท ไทย จีพีที จำกัด กล่าวว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายเกิดขึ้น ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญต่อการทำงาน และการดำเนินชีวิต ซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้ และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา”

หากใครสนใจในโซลูชันของ Bitkub AI สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ Bitkub AI และ Line Official : @BitkubAI

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส